بهترین و کارآمدترین لینک پروفایل اینستاگرام شما

لینک کوتاه خود را بسازید، صفحه را به سلیقه خود طراحی کنید و سپس آمار و ارقام بازدیدکنندگان صفحه خود را مشاهده کنید.

لینک های زیبا برای پروفایل خود بسازید

چندین صفحه برای تیم خود از یک پیشخوان ایجاد و مدیریت کنید.

چندین پروژه را مدیریت کنید

یک پروژه برای شما ، دیگری برای دوست شما ، دیگری برای شرکت شما. یک حساب برای تمام نیازهای شما .

لینک پروفایل و لینک کوتاه

بله! شما می توانید از خدمات ما به عنوان کوتاه کننده نیز استفاده کنید.

خلاقیت را به زندگی بیاورید

ایده های خود را با ویرایشگر ما به سادگی روی صفحه وب باورید

آمار روزانه

با آمار دقیق ما مخاطبان خود را بشناسید و اگر این موارد کافی نیست ، می توانید Google Analytics را با لینک پروفایل خود ادغام کنید.

پکیج خود را انتخاب کنید

برنامه خود را بر اساس نیاز خود انتخاب و دریافت کنید.

Free
Free
 
 • 1 Projects
 • 1 Biolink Pages
 • 10 Shorted Links
 • 0 Custom Domains
 • No Ads
 • Removable Biolinks Branding
 • Custom Biolinks Branding
 • Custom Biolinks Links Colors
 • Indepth Statistics
 • Google Analytics
 • Facebook Pixel
 • Custom Biolinks Backgrounds
 • Verified Checkmark
 • Links Scheduling
 • SEO
 • UTM Parameters
 • Socials
 • Fonts
انتخاب پکیج
Power Plan
Toman 5000 / month
هزینه سالانه: 50000 Toman
 • Unlimited Projects
 • 10 Biolink Pages
 • Unlimited Shorted Links
 • 1 Custom Domains
 • No Ads
 • Removable Biolinks Branding
 • Custom Biolinks Branding
 • Custom Biolinks Links Colors
 • Indepth Statistics
 • Google Analytics
 • Facebook Pixel
 • Custom Biolinks Backgrounds
 • Verified Checkmark
 • Links Scheduling
 • SEO
 • UTM Parameters
 • Socials
 • Fonts
انتخاب پکیج
Business Plan
Toman 10000 / month
هزینه سالانه: 100000 Toman
 • Unlimited Projects
 • Unlimited Biolink Pages
 • Unlimited Shorted Links
 • Unlimited Custom Domains
 • No Ads
 • Removable Biolinks Branding
 • Custom Biolinks Branding
 • Custom Biolinks Links Colors
 • Indepth Statistics
 • Google Analytics
 • Facebook Pixel
 • Custom Biolinks Backgrounds
 • Verified Checkmark
 • Links Scheduling
 • SEO
 • UTM Parameters
 • Socials
 • Fonts
انتخاب پکیج